Šumarija Livno vrši prijem sezonskih radnika za pošumljavanje

šumarija Livno vrši prijem sezonskih radnika za rad na pošumljvanju na lokalitetu Batinića brdo iznad sela Miši. Prijave u šumariji Drinova Međa od 11 - 13.10.2016. Informacjie na telefon 202 - 233. Radovi počinju 27.10.2016