Valamar Riviera Hotel & Residence - više radnih mjesta

Valamar Riviera Hotel & Residence - više radnih mjesta

10.01.2019Ugovor:

Svi zainteresirani kandidati sa evidencije zavoda mogu doći na razgovor sa poslodavcem u prostorije Županijskog zavoda za upošljavanje - Ispostava Livno dana 24.01.2019 u 13 sati.


Sadržaj

Novosti

SVE NOVOSTI