17.12.2018 će biti otvoren treći (ponovljeni) krug Javnog poziva

17.12.2018 će biti otvoren treći (ponovljeni) krug Javnog poziva

Obavještavamo vas da će treći (ponovljeni) krug Jvnog poziva za sudjelovanje u Programu sufinanciranja zapošljavanja 2018 biti otvoren 17.12.2018 (ponedjeljak)  u 8 sati.


Sadržaj trenutno ne dopušta komentare!