Natječaji poslodavaca iz Republike Slovenije

Natječaji poslodavaca iz Republike Slovenije

- AVTOTRADE D.O.O -- po zahtjevu poslodavca molimo da se svi zainteresirani kandidati jave direktno poslodavcu na e-mail: mateja@avtotrade.si ili telefonom sa ispunjenom biografijom iz priloga do 14.12.2018

- HIT ALPINEA -  po zahtjevu poslodavca molimo da se svi zainteresirani kandidati jave direktno poslodavcu na e-mail ili telefonom sa ispunjenom biografijom iz priloga do 13.12.2018

- MŠG špedicija - po zahtjevu poslodavca molimo da se svi zainteresirani kandidati jave direktno poslodavcu na e-mail: msglogistika@gmail.com ili telefonom sa ispunjenom biografijom iz priloga do 29.11.2018

- KOŠAKI TOVARNA MESNIH IZDELKOV - po zahtjevu poslodavca molimo da se svi zainteresirani kandidati jave direktno poslodavcu na e-mail: milena.pulko@kosaki.si ili telefonom sa ispunjenom biografijom iz priloga do 23.11.2018

- DBR - KLJUČAVNIČARSTVO IN TRGOVINA RUDI KOVAČ - po zahtjevu poslodavca molimo da se svi zainteresirani kandidati jave direktno poslodavcu na e-mail: mihela@dbr.kovac.si ili telefonom sa ispunjenom biografijom iz priloga do 22.11.2018

- LAKOLIT - po zahtjevu poslodavca molimo da se svi zainteresirani kandidati jave direktno poslodavcu na e-mail: lakolit@siol.net ili telefonom sa ispunjenom biografijom iz priloga do 21.11.2018

- D&TA - po zahtjevu poslodavca molimo da se svi zainteresirani kandidati jave direktno poslodavcu na e-mail: info@dta.si ili telefonom sa ispunjenom biografijom iz priloga do 22.11.2018

- LIDL

- AVTOVLEKA IN TRAKTORSKI PREVOZI -Po zahtjevu poslodavca molimo da se svi zainteresirani kandidati jave direktno poslodavcu na e-mail: brane.kavcic@gmail.com ili putem telefona navedeon u natječaju sa ispunjenom biografijom iz priloga.

-  FILAMONT - Popuniti biografiju iz priloga i poslati putem e-maila navedenog unatječaju

- ISKONE do 14-11-2018 - Popuniti biografiju iz priloga i poslati putem e-maila navedenog unatječaju

- AORA - oglas je veztan za elektroinstalatere, poslovi se obavljaju u Njemačkoj, troškove smještaja snosi poslodavac. Zainteresirani kandidati se mogu javiti direktno poslodavcu krasic.robert@gmail.com ili na telefon naveden u prilogu natječaja sa popunjenom biografijom