Obavijest o radu Županijskog zavoda za upošljavanje

Obavijest o radu Županijskog zavoda za upošljavanje

Broj: 2103-1/20
Datum: 29.10.2020.
OBAVIJEST
Županijskog zavoda za upošljavanje Livno
 
Zbog epidemiološke situacije, te u cilju sprečavanja širenja bolesti izazvane korona virusom (COVID-19), Županijski zavod obavještava stranke, da u periodu od 29.10.2020. do daljnjega, neće direktno raditi sa strankama u Središnjem uredu kao i u Ispostavama po općinama. Stranke mogu vršiti prijave putem pošte, telefona ili e-maila.
 
Ispostava Livno:                                                       Ispostava Glamoč:
Tel: 034/201-306                                                        Tel: 034/273-084
e-mail: zzuplivno@gmail.com                                    e-mail: zzupglamoc@gmail.com
 
Ispostava Tomislavgrad:                                         Ispostava Bosansko Grahovo:
Tel: 034/352-114                                                        Tel: 034/850-211
e-mail: zzuptomislavgrad@gmail.com                       e-mail: zzzubosanskograhovo@gmail.com
Ispostava Drvar:
Tel: 034/819-599
e-mail: zzupdrvar@gmail.com
 
Ispostava Kupres:
Tel: 034/274-271
e-mail: zzupkupres@gmail.com


Sadržaj trenutno ne dopušta komentare!