Obnova prvog Javnog poziva na programe sufinanciranja zapošljvanja i samozapošljavnaja 2019

Obnova prvog Javnog poziva na programe sufinanciranja zapošljvanja i samozapošljavnaja 2019

24.05.2019 Obavještavamo sve zainteresirane poslodavce i neuposlene osobe da će u ponedjeljak 27.05.2019 godine biti otvoren obnovljen Javni poziv prvog kruga programa zavoda za zapošljvanje. Aplicirati se može na stranici Federalnog zavoda za zapošljvanje od 8 do 16 sati.


Sadržaj trenutno ne dopušta komentare!