Program sufinanciranja samozapošljavanja Startup 2018

Program sufinanciranja samozapošljavanja Startup 2018

Federalni zavod za zapošljavanje će 28.2.2018. godine u 8 sati objaviti prvi Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2018.

Pozivamo sve zainteresirane poslodavce da svoju aplikaciju popune putem web stranice Federalnog zavoda za zapošljavanje.


Sadržaj trenutno ne dopušta komentare!