Grant sredstva za Rome u 2023 godini

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavilo Javni poziv za dodjelu grant sredstava za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu.

Sa ostalim kriterijima možete upoznati na web stranici resornog Ministarstva, odnosno putem sljedećeg linka: http://www.mhrr.gov.ba/Default.aspx?langTag=bs-BA&template_id=127&pageIndex=1