II Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2018 godini

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje II JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2018. godini, za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Sve informacije možete možete vidjeti na web stranici fonda ovdje