Istraživanje tržišta rada u FBiH 2022-2023 dio 1

Na ovoj poveznici možete pregledati Istraživanje tržišta rada u FBiH 2022-2023 dio 1. Također, u prvom kvartalu 2023. godine će se uraditi dizajn i tehnička priprema ovog materijala u dosadašnjem prepoznatljivom formatu, kao i printanje u odgovarajućem broju primjeraka radi distribucije prema različitim relevantnim partnerima, institucijama i organizacijama.