Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2023 godini

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida je objavio Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2023 godini.

Više na stranicama fonda: https://fond.ba/javni-poziv-za-dodjelu-novcanog-stimulansa-za-novo-zaposljavanje-osoba-sa-invaliditetom-u-2023-godini-2/