Objavljen I Javni poziv Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom 2017 godini

Objavljen je I Javni poziv Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom te I Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2017 godini

 

Opširnije na web stranici fonda