Objavljen II Javni poziv za dodjelu sredstava za programe/projekte

Javni poziv za dodjelu sredstava za financiranje i suninanciranje programa/projekata razvoja provrednih društava i zaštitinih radionica, programa/projekta održivosti postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom i programa/projektata profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2016 godini.

Preuzmite Javni poziv ovdje : LINK

- Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 29.10.2016 godine

- Ovaj javni poziv se objavljiva u najmanje dva dnevna lista kao i na interent stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osobas sa invaliditetom fprzoi.ba,  fond.ba

- Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje

Ukupan iznos sredstava koja se dodjeljuju po ovom javnom pozivu je 1.600,000,00 KM, raspoređenih u tri LOT-a prema oblastima na koju se programi/projekti odnose, tj. shodno projektnim ciljevima i aktivnostima, te potrebama osoba sa invaliditetnom.

 LOT II za financiranje/sufinanciranje programa/projekata za razvoj privrednih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom i zaštitnih radionica, što uključuje i novo zapošljavanje osoba s invaliditetom – 800.000,00 KM

LOT III za financiranje/sufinanciranje programa/projekata profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom – 300.000,00 KM;

LOT IV za financiranje/sufinanciranje programa/projekata održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje, uključujući i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona – 500.000,00 KM.

Aplkacijeske obrasce možete preuzeti ovdje:

LOT 2: LINK

LOT 3.1: LINK

LOT3.2: LINK 

LOT3.3: LINK

LOT 4: LINK

Datum objave: 30.09.2016 godine