Prvi sastanak WIN Inovacijske grupe u sklopu projekta poboljšanja položaja žena na tržištu rada

Dana 1.7.2024. u prostorijama Županijskog zavoda za upošljavanje Livno, održan je prvi sastanak WIN Inovacijske grupe, koja se osniva u sklopu projekta WIN - Poboljšanje položaja žena na tržištima rada perifernih industrijskih regija. Na sastanku su sudjelovali članovi projektnog tima od strane projektnih partnera, Županijskog zavoda za upošljavanje Livno i Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije, i članovi WIN Inovacijske grupe od strane Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Linnovate-a i Udruga PUŽ Livno. WIN Inovacijska grupa je interdisciplinarni suradnički tim koji će zajedničkim snagama osmisliti i provoditi društvene inovacije s ciljem osnaživanja žena, promicanja inkluzivnosti, poboljšanja vještina i stvaranju veza unutar tradicionalnih i novih industrija, što u konačnici dovodi do povećanih mogućnosti zapošljavanja žena u našoj Županiji.