Uskoro Javni poziv za učešće u Programu zapošljavanja Roma u 2023. godini

(Sarajevo, 7.12.2023. godine) – Obavještavamo potencijalne korisnike da će Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Roma u 2023. godini biti objavljen 15.12.2023. godine (petak). Tekst Javnog poziva i odgovarajući obrasci za apliciranje bit će dostupni na web portalu Zavoda (www.fzzz.ba) u rubrici Aktuelni programi. 
Program se realizira s ciljem sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja Roma sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH, posebno cijeneći njihovu socijalnu i drugu osjetljivost, a radi jačanja njihove konkurentnosti na tržištu rada i sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti.
Do otvoranja Javnog poziva potencijalnim korisnicima je, radi informisanja, dostupan tekst Programa na web portalu Zavoda.