Uskoro objava javnih poziva za učešće u programima Zavoda

Federalni zavod za zapošljavanje će 2.3.2017. godine na svojoj internet stranici objaviti javne pozive za učešće za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2017 (Prvo radno iskustvo, Vaučer za posao, Javni radovi i Periodično zapošljavanje), Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2017 i Programu pripreme za rad 2017 – obukom do zaposlenja.

 

Tim povodom danas je u Federalnom zavodu za zapošljavanje održana konferencija za novinare na kojoj su predstavljeni programi.

 

Direktorica Zavoda Helena Lončar je između ostalog istakla da je za realizaciju ovogodišnjeg Programa sufinansiranja zapošljavanja 2017 planirano 18 miliona KM, a cilj je zaposliti najmanje šest hiljada osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH. Glavna ciljna grupa su mladi u dobi do 30 godina koji nemaju radno iskustvo, te osobe dobi 40 i više godina koje su prijavljene na evidenciju nezaposlenih najmanje šest mjeseci.

 

Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2017 objavljivat će se tri puta u intervalima u vrijednosti od po najmanje jednu trećinu ukupno predviđenih sredstava za Program. Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2017 objavljivat će se dva puta u intervalima u vrijednosti od po najmanje jednu polovinu ukupno predviđenih sredstava za Program, s tim da će prva objava javnih poziva za sve programe uslijediti 2.3.2017. godine.

 

- Iskustva iz prethodnih godina su veoma pozitivna – više od 60% onih koji su zaposleni u okviru ovog programa nakon šest i više mjeseci su i dalje u radnom odnosu. Poslodavac ne može pronevjeriti novac, jer Zavod novac isplaćuje isključivo na bazi refundacija“, istakla je Helena Lončar.

Za Program sufinansiranja samozapošljavanja Startup u 2017. godini predviđeno je ukupno tri miliona maraka, a planirano je da bude obuhvaćeno 800 osoba sa evidencije nezaposlenih.

 

Govoreći o dosadašnjim iskustvu u realizaciji mjera samozapošljavanja, Omer Korjenića, rukovodioca Sektora za zapošljavanje Zavoda, istakao je da je visok procenat pokrenutih malih biznisa koji zadrže djelatnost po isteku perioda sufinansiranja. Kada je riječ o realizaciji programa zapošljavanja kod poslodavaca, najčešće tražena zanimanja su iz oblasti tekstila i trgovine, metaloprerade i drvoprerade, rekao je Korjenić.