Uz podršku EU do bolje integracije nezaposlenih osoba na tržištu rada i efikasnije borbe protiv nezaposlenosti u BiH

(Sarajevo, 19.12.2022.) Projekat Evropske unije “Unapređenje istraživanja tržišta rada” je u protekle dvije godine pružio podršku javnim službama za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini u unapređenju metodologije istraživanja tržišta rada, unapređenju aktivnih mjera zapošljavanja, poboljšanju saradnje sa poslodavcima i razvoju strategija zapošljavanja. Napravljeni su značajni prvi koraci u procesu strateškog planiranja i izrade okvira za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini koji je dio Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji, ali i preduslov za planiranje buduće finansijske podrške EU sektoru rada i zapošljavanja u BiH.

Posebna pažnja tokom provođenja ovog projekta je posvećena osposobljavanju službenika zavoda za zapošljavanje. U okviru „Akademije za unapređenje istraživanja tržišta rada“ i specijalizovanih modula obuke za ciljne grupe, obučen je 21 interni trener u oblasti istraživanja tržišta rada, a ukupno je obukama prisustvovalo 668 službenika.  

Projektni tim je pružio podršku institucijama tokom tri ciklusa istraživanja tržišta rada na teritoriji Bosne i Hercegovine za koje je korištena jedinstvena metodologija prikupljanja podataka. Izrađeni izvještaji će biti važan izvor podataka u procesu kreiranja politika u BiH.

U sklopu projekta, pokrenute su aktivnosti na unapređenju politika zapošljavanja, na koje je BiH, samo ove godine, potrošila između 80 i 90 miliona KM, te na kojima su radile stotine ljudi iz javnih službi za zapošljavanje. Istraživanja i analize koje su izrađene u sklopu projekta, trebale bi doprinijeti boljoj integraciji nezaposlenih osoba na tržištu rada i efikasnijoj borbi protiv nezaposlenosti u BiH.

„U sklopu ovog projekta, pružili smo podršku za unapređenje efikasnosti politika zapošljavanja u BiH kao i odredjenih strateških dokumenata. Poznato je da realni sektor u BiH počiva na efikasnosti politika zapošljavanja, stoga bez efikasnog angažmana radne snage koja odgovara potrebama poslodavaca, privreda ne može da se razvija, a bez razvoja privrede cjelokupno društvo stagnira – penzioni sistem, javni sektor, obrazovanje, zdravstvo i drugi sektori“, rekao je šef Kooperacija pri Delegaciji Evropske unije u BiH Stefano Ellero.

Evropska unija je ovim projektom direktno podržala javne službe za zapošljavanje i resorna ministarstva rada u obavljanju njihovih poslova. U sklopu projekta takodjer su urađene metodološki i strukturno harmonizovane ankete o potrebama poslodavaca na nivou Bosne i Hercegovine.

„Znanja koja su pružena javnim službama za zapošljavanje i resornim ministarstvima rada su odmah primjenjljiva, čime je pokazano da se i bez velikih političkih rasprava, bez izmjena zakonskih rješenja, politike mogu usaglasiti na stručnom nivou i da institucije mogu djelovati zajednički. Veliki fokus smo stavili na evaluacije aktivnih mjera zapošljavanja, te njihov redizajn. Jako je važno utvrditi šta

funkcioniše, a šta ne i kako mjere popraviti posebno imajući u vidu značajna sredstva koja se izdvajaju za njihovo finansiranje“, izjavio je Ranko Markuš, rukovodilac projektnog tima. 

Projekat “Unapređenje istraživanja tržišta rada”, koji Evropska unija finansira u iznosu od 1,28 miliona eura, samo je jedan od mnogobrojnih projekata u sklopu sveobuhvatne EU podrške Bosni i Hercegovini u sektoru zapošljavanja. Projekat je provodio konzorcij NIRAS IC Sp z oo, GOPA Worldwide Consultants, GOPA mbH Njemačka i Zavod za zapošljavanje Republike Francuske. Više informacija o projektu, izvještaje o provedenim istraživanjima tržišta rada u BiH te druge analize pripremljenje u okviru ovoga projekta, možete naći na linku: https://trzisterada.ba