Hercegbosanske šume d.o.o Kupres - Natječaj za prijem vježbenika

Hercegbosanske šume d.o.o Kupres - Natječaj za prijem vježbenika

24.02.2023Ugovor:

Natječaj za prijem vježbenika u radni odnos na određeno vrijeme radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad možete pregledati na preuzimanja.