Osnovna škola Fra Miroslava Džaje Kupres - Natječaj za radna mjesta

Osnovna škola Fra Miroslava Džaje Kupres - Natječaj za radna mjesta

07.11.2022Ugovor:

- Ložač centralnog grijanja

- Djelatnik za  održavanje čistoće

Natječaj možete pregledati na preuzimanja