Osnovna škola fra Miroslava Džaje Kupres - Ponovljeni natječaj

Osnovna škola fra Miroslava Džaje Kupres - Ponovljeni natječaj

29.10.2021Ugovor:

Poništava se  Natječaja  br: 04-34-238/21. od dana, 8.10.2021.godine, koji će nakon usklađivanja s važećim propisima biti naknadno objavljen.

Prijave koje su pristigle na Natječaj br: 04-34-238/21. od dana, 8.10.2021.godine, za radno mjesto 2. Spremačica uvažit će se kao pravovaljane za radno mjesto 2. Djelatnik na održavanju čistoće prilikom raspisivanja novog Natječaja.