EU4Employment (Posao za sve) objavljeni javni pozivi

EU4Employment (Posao za sve) objavljeni javni pozivi

29.12.2023 Obavještavamo vas da je u sklopu  projekta EU4Employment (Posao za sve) objavljeni javni pozivi i to:
 
• Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u cilju uključivanja dugoročno nezaposlenih žena i muškaraca na tržište rada
• Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u cilju aktivacije i zapošljavanja Roma
• Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u cilju aktivacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom
• Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u cilju aktivacije i zapošljavanja žena iz ruralnih sredina
• Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u cilju aktivacije i povećanja formalog zapošljavanja mladih žena i muškaraca
 
Isti su  dostupni na službenoj web stranici projekta, odnosno na  sljedećem linku: https://eu4employment.ba/javni-pozivi/.
 
Projekta EU4Employment (Posao za sve) je projekat čiji je cilj povećanje prilike za zapošljavanje mladih, žena iz ruralnih sredina, Roma, osoba sa invaliditetom i dugoročno nezaposlenih kroz podršku uvođenju efektivnih i ciljanih 
mjera aktivne politike tržišta rada prema navedenim ciljnim grupama. 
U okviru ovog projekta, Međunarodna organizacija rada je zadužena za implementaciju programa  bespovratnih sredstava u iznosu od 5 miliona EUR koji su usmjereni ka osmišljavanju i pilotiranju novih  usluga i programa aktivacije, 
povećanja zapošljivosti i zapošljavanja ciljnih grupa. 
 
Kako bi se postigli rezultati, projekat će koristiti provjerene metode Međunarodne organizacije rada kako u upravljanju komponentom bespovratnih sredstava, tako i u pružanju stručne podrške oslanjajući se na dugotrajno partnerstvo sa institucijama u BiH.


Sadržaj trenutno ne dopušta komentare!