Javne nabave

Javne nabave

U prilogu možete preuzeti

- Plan javnih nabavki za 2016 godinu

-Ugovor o javnoj nabavi servera

-Ugovor o javnoj nabavi softwera

-Ugovor o javnoj nabavi tiskanja informativnog i drugog materijala

-Ugovor o javnoj nabavi uredskog i potrošnog materijala

-Ugovor o tekućem održavanju vozila

- Ugovor o javnoj nabavi pogonskog goriva

- Ugovor o javnoj nabavi uredskog namještaja

- Ugovor o javnoj nabavi usluge održavanja opreme za grijanje

- Plan javnih nabava za 2017 godinu

- Ugovor Periša+Izvješće o postup JN

- Ugovor B&M Zabrišće+Izvješće o postup JN

- Ugovor Gigan+Izvješće o postup JN

- Ugovor Grafos+Izvješće o postup JN

- Izvješće o provedenom postupku ,,List''

- Izvješće o provedenom postupku ,,Sevoi''

- ugovor tiskara List

- Ugovor Sevoi

- Ugovor o nabavi uredskih aparata ,,Pavić''

- Izvješće o provedenom postupku JN ,,Pavić''

- Izmjene i dopune plana javnih nabavki Županijskig zavoda za upošljavanje

-Izvješće o provedenom postupku JN "Ocean"doo Travnik

-Ugovor o tehničkoj i funkcionalnoj podršci "Ocean" doo Travnik

- Izvješće o provedenom postupku JN ,,B Krug "doo Livno

-Ugovor o javnoj nabavi "B Krug " doo Livno

- Plan javnih nabava Županijskog zavoda za upošljavanje za 2018. godinu

- Izvješće o provedenom postupku JN "Ocean" doo Travnik  za 2018. godinu

- Ugovor o tehničkoj i funkcionalnoj podršci "Ocean" dooTravnik za 2018. godinu 

-Izvješće o provedenom postupku JN goriva "BM& Zabrišće"doo 2018

-Ugovor o javnoj nabavi goriva za službeni automobil 2018

- Izvješće o provedenom postupku JN "Tiskara List"2018

-Ugovor o javnoj nabavi usluga uvezivanja 2018

-Izvješće o provedenom postupku JN Obrasci i papir 2018

-Ugovor o javnoj nabavi obrazaca i papira 2018

-Izvješće o provedenom postupku JN "Uredska i računalna oprema"2018

-Ugovor o isporuci uredskog i kompjuterskog materijala 2018

-Izvješće o provedenom postupku JN ,,Obrazovne usluge i usluge stručnog osposobljavanja'' 2018

-Ugovor ,,Obrazovne usluge i usluge stručnog osposobljavanja''2018

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabave radova - "Rekonstrukcija i adaptacija prostorija Ispostave Tomislavgrad"

- Izvještaj o provedenoj e-aukciji

- Izmjene i dopunr Plana javnih nabava 2018 i Odluka upravnog vijeća

- Odluka o ponovnom izboru ponuđača

- Ugovor o održavanju služnog automobila za 2018 godinu

- Izvješće o provedenom postupku JN "Usluge o održavanju i popravka vozila za 2018 godinu"

- Ugovor o rekonstrukciji i adaptaciji Ispostave u Tomislavgradu

- Izvješće o provedenom postupku JN "Radovi Tomislavgrad"

- Izmjene i dopune Plana JN 2018

- Odluka o postupku JN - Računalna oprema

- Odluka o postupku JN - Službeni automobil

- Odluka o postupku JN - Popravak i održavanje zgrade

- Odluka o izboru ponuđača - Radovi Glamoč

- Odluka o izboru ponuđača - Printer i fax uređaji

- Izvješće o provedenom postupku JN - printeri i fax uređaji

- Izvješće o provedenom postupku JN - radovi Glamoč

- Odluka o izboru ponuđača - službeno vozilo

- Izvješće o provedenom JN - Službeni automobil

- Odluka o pokretanju JN Auto osiguranja

- Odluka o izboruz ponuđača - Auto osiguranje

- Odluka o pokretanju postupka javne nabave tehničke i funkcionalne podrške za ISFU 

- Izvješće o provedenom postupku Javne Nabave - tehničke i funkcionalne podrške

- Odluka o pokretanju Javne nabave goriva

- Plan Javnih nabava za 2019

- Odluka o pokretanju Konkurentskog postupka javne nabave Uredskog materijala, tonera, papira i obrazaca Zavoda

- Odluka o pokretanju Javne nabave Održavanje i popravka službenih vozila

- Odluka o pokretanju Javne nabave "Usluge tiskanja informativnog i drugog materijala"

-  Odluka o izboru ponuđača "Održavanje vozila 2019"

- Odluka o izboru ponuđača "Usluge uvezivanja i tiskanja 2019"

- Odluka o izboru Ponuđača "Uredski materijal, toneri, papiri i obrasci"

-Odlika o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Auto osiguranje"

- Ugovor - "Uredski naještaj"

- Plan Javnih nabava 2020

- Odluke o pokretanju postupaka Javnih nabava 2020

- Odluka za lot 1 i 2

- Odluka za lot 3

- Odlika za lot 4

- Izmjene i dopune Plana javnih nabava 2020

- Plan Javnih nabava za 2021 godinu

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom postupku javne nabave uredskog materijala, tonera papira i obrazaca

- Odluka na žalbu za Lot 3

- Ugovor - Gorivo 2021

- Ugovor o održavanju vozila 2021

- Ugovor ISFU Ocean 2021

- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke auto osiguranje 2021-2022

- Ugovor o javnoj nabavci autoosiguranja i kasko osiguranja

- Izmjene i dopune plana javnih nabava 2021 godine

- Plan javnih nabava Županijskog zavoda za upošljavanje za 2022 godinu

- Izmjene i dopune Plana javnih nabava za 2022 godinu

-Plan Javnih nabava za 2023 godinu

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača ISFU

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Održavanje vozila 2023

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Gorivo 2023

- Odluka o izboru

- Izmjene i dopune plana Javnih nabavki Županijskog zavoda za upošljavnaje za 2023 godine

- Izmjene i dopune plana Javnih nabava za 2023 godini

- Plan Javnih nabava za 2024 godinu

- Izmjene i dopune plana Javnih nabava u 2024 godini 


Sadržaj trenutno ne dopušta komentare!

1 Plan javnih nabavki za 2016 godinu - Preuzmi

2 Ugovor o javnoj nabavi servera - Preuzmi

3 Ugovor o javnoj nabavi softwera - Preuzmi

4 Ugovor o javnoj nabavi tiskanja informativnog i drugog materijala - Preuzmi

5 Ugovor o javnoj nabavi uredskog i potrošnog materijala - Preuzmi

6 Ugovor o tekućem održavanju vozila - Preuzmi

7 Ugovor o javnoj nabavi pogonskog goriva - Preuzmi

8 Ugovor o javnoj nabavi uredskog namještaja - Preuzmi

9 Ugovor o javnoj nabavi usluge održavanja opreme za grijanje - Preuzmi

10 Plan javnih nabava za 2017 godinu - Preuzmi

11 Ugovor Periša+Izvješće o postup JN - Preuzmi

12 Ugovor B&M Zabrišće+Izvješće o postup JN - Preuzmi

13 Ugovor Gigan+Izvješće o postup JN - Preuzmi

14 Ugovor Grafos+Izvješće o postup JN - Preuzmi

15 Izvješće o provedenom postupku ,,List'' - Preuzmi

15 Izvješće o provedenom postupku ,,Sevoi'' - Preuzmi

16 Ugovor tiskara List - Preuzmi

17 Ugovor Sevoi - Preuzmi

18 Ugovor o nabavi uredskih aparata ,,Pavić'' - Pogledaj

19 Izvješće o provedenom postupku JN ,,Pavić'' - Preuzmi

20 Izmjene i dopune plana javnih nabavki Županijskig zavoda za upošljavanje - Preuzmi

21 Izvješće o provedenom postupku JN “Ocean”doo Travnik za 2017 godinu - Preuzmi

22 Ugovor o tehničkoj i funkcionalnoj podršci “Ocean” doo Travnik - Preuzmi

23 Izvješće o provedenom postupku JN B Krug doo Livno - Preuzmi

24 Ugovor o javnoj nabavi B Krug doo Livno - Preuzmi

25 Plan javnih nabava Županijskog zavoda za upošljavanje za 2018. godinu - Preuzmi

26 Izvješće o provedenom postupku JN “Ocean” doo Travnik za 2018. godinu - Preuzmi

27 Izvješće o provedenom postupku JN goriva “BM& Zabrišće”doo 2018 - Preuzmi

28 Ugovor o javnoj nabavi goriva za službeni automobil 2018 - Preuzmi

29 Ugovor o javnoj nabavi usluga uvezivanja 2018 - Preuzmi

30 Izvješće o provedenom postupku JN Obrasci i papir 2018 - Preuzmi

31 Ugovor o javnoj nabavi obrazaca i papira 2018 - Preuzmi

32 Izvješće o provedenom postupku JN “Uredska i računalna oprema”2018 - Preuzmi

33 Izvješće o provedenom postupku JN ,,Obrazovne usluge i usluge stručnog osposobljavanja'' 2018 - Preuzmi

34 Ugovor ,,Obrazovne usluge i usluge stručnog osposobljavanja''2018 - Preuzmi

35 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabave radova - “Tomislavgrad” - Preuzmi

38 Odluka o ponovnom izboru ponuđača - Preuzmi

39 Ugovor o održavanju služnog automobila za 2018 godinu - Preuzmi

40 Izvješće o provedenom postupku JN “Usluge o održavanju i popravka vozila za 2018 godinu” - Preuzmi

41 Ugovor o rekonstrukciji i adaptaciji Ispostave u Tomislavgradu - Preuzmi

42 Izvješće o provedenom postupku JN “Radovi Tomislavgrad” - Preuzmi

43 Izmjene i dopune Plana JN 2018 - Preuzmi

44 Odluka o postupku JN - Računalna oprema - Preuzmi

45 Odluka o postupku JN - Službeni automobil - Preuzmi

46 Odluka o postupku JN - Popravak i održavanje zgrade - Preuzmi

47 Odluka o izboru ponuđača - Radovi Glamoč - Preuzmi

48 Odluka o izboru ponuđača - Printer i fax uređaji - Preuzmi

49 Izvješće o provedenom postupku JN - printeri i fax uređaji - Preuzmi

50 Izvješće o provedenom postupku JN - radovi Glamoč - Preuzmi

51 Odluka o izboru ponuđača - službeno vozilo - Preuzmi

52 Izvješće o provedenom JN - Službeni automobil - Preuzmi

53 Izvješće o provedenom postupku ,,List'' - Preuzmi

Odluka o pokretanju JN Auto osiguranje - Preuzmi

Odluka o izboru ponuđača- Auto osiguranje - Preuzmi

Odluka o pokretanju postupka javne nabave tehničke i funkcionalne podrške za ISFU - Preuzmi

Izvješće o provedenom postupku Javne Nabave-tehničke i funkcionalne podrške - Preuzmi

Odluka o pokretanju postupka javne nabave goriva - Preuzmi

Plan Javnih nabava za 2019.god - Preuzmi

Odluka o pokretanju Konkurentskog postupka javne nabave Uredskog materijala,tonera, papira i obrazaca Zavoda - Preuzmi

Odluka o pokretanju javne nabave Održavanje i popravak službenih vozila - Preuzmi

Odl o pok javne nab Usluge tiskanja informativnog i drugog materijala - Preuzmi

Odluka o izboru ponudaca -Odrzavanje vozila za 2019 - Preuzmi

Odluka o izboru ponudaca-Usluge uvezivanja i tiskanja 2019 - Preuzmi

Odluka o izboru Ponuđača-Uredski materijal-toneri-papir i obrasci - Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Auto osiguranje - Preuzmi

Ugovor -Uredski namještaj - Preuzmi

PLAN JAVNIH NABAVA ZA 2020 - Preuzmi

Odluke o pokretanju postupaka Javnih nabava za 2020.god - Preuzmi

Odluka za Lot 1 i Lot 2 - Preuzmi

Odluka za Lot 4 - Preuzmi

Odluka za Lot 3 - Preuzmi

Izmjene i dopune Plana javnih nabava 2020. - Preuzmi

Plan javnih nabava za 2021 godinu - Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom postupku javne nabave Uredskog materijala, tonera, papira i obrazaca - Preuzmi

Odluka na Žalbu za Lot 3 - Preuzmi

Ugovor -Gorivo 2021 - Preuzmi

Ugovor ISFU Ocean 2021 - Preuzmi

Ugovor o održavanju vozila 2021 - Preuzmi

Odluka o pokretanju postupka javne nabave auto osiguranja za 2021-2022 - Preuzmi

Ugovor o javnoj nabavi autoosiguranja i kasko osiguranja 2021-2022 - Preuzmi

Izmjene i dopune plana javnih nabava 2021.godine - Preuzmi

Plan javnih nabava Županijskog zavoda za upošljavanje HBŽ za 2022.godinu - Preuzmi

Izmjene i dopune Plana javnih nabava za 2022.godinu - Preuzmi

Plan javnih nabava za 2023 - Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača ISFU - Preuzmi

Odluka o izboru - Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Gorivo 2023 - Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Održavanje vozila 2023 - Preuzmi

Izmjene i dopune Plana JN Županijskog zavoda za 2023.g - Preuzmi

Izmjene i dopune plana Javnih nabava za 2023. - Preuzmi

Izmjene i dopune plana javnih nabava za 2024.god - Preuzmi