Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2021

Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2021

25.08.2021 Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2021. godini, za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

https://fond.ba/javni-poziv-za-dodjelu-novcanog-stimulansa-u-2021-godini-2/

https://fond.ba/javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-za-programe-u-2021-godini/


Sadržaj trenutno ne dopušta komentare!