Korisno za pročitati

Korisno za pročitati

Procijenite sami sebe

Prije nego što pokrenete bilo kakvu aktivnost, vrlo je važno da procijenite što zaista možete, znate i hoćete raditi, jer Vi najbolje poznajete svoje sposobnosti, osobine i namjere. S druge strane morate biti svjesni da postoje faktori na koje ne možete uticati, a koji Vas mogu ometati u traženju posla.

 •  Pregled dosadašnjeg školovanja, položenih tečajeva i stručnog osposobljavanja

Naravno da znate sve o svom školovanju, ali priznat ćete da je preglednije kada sve to stavite na papir i prikupite stečene diplome i certifikate. Naime, može se dogodi da predvidite neke bitne stvari u školovanju/doškolovanju, a to Vam je najmanje potrebno u trenutku kada tražite posao.

 •  Pregled radnog iskustva

Obzirom da je radno iskustvo Vaš najveći adut pri natječaju za radno mjesto, evo pitanja za Vas: „Možete li ovog trenutka precizirati period rada na svom prvom radnom mjestu i navesti detaljan opis poslova koje ste obavljali?“
Razmišljate, niste sigurni…? Napravite manji šematski prikaz u kojem ćete opisati dosadašnje radno iskustvo (navedite naziv poduzeća, sjedište, vrijeme radnog odnosa, radno mjesto i opis radnih zadataka).
Ukoliko nemate radnog iskustva, ali ste volontirali ili stažirali, učinite isto.

 •  Razmislite o osobinama koje imate

Izvršite selekciju onih osobina za koje smatrate da Vam idu u prilog, ali obratite pozornost i na osobine kojima se ne ponosite.
Razvite društveno poželjne osobine, kontrolirajte one nepoželjne.
Uvijek krenite od pretpostavke da poslodavac na zamišljenoj radnoj poziciji želi vidjeti idealnu osobu, očekujući da potencijalni suradnik pored stručnog znanja i radnog iskustva, također, imate osobine, kao što su: motivacija za rad, ustrajnost, fleksibilnost, dobre komunikacijske vještine i sl.

 •  Želite li dalje učiti i usavršavati se

Suvremeno vrijeme odlikuje ubrzan razvoj i usvajanje novih tehnologija koje nije lako pratiti na razini znanja stečenoga tijekom redovnog školovanja. Nije upitno, treba li dalje učiti i napredovati, već što je to što se mora učiti.
Svaki poslodavac očekuje da pokažete interes u vezi sa svojom strukom, dobru informiranost o suvremenim tokovima razvoja, uključujući i spremnost za dodatno učenje i napredovanje. Pratite sve dostupne informacije, razgovarajte s kolegama o novostima u struci, identificirajte oblasti u kojima možete dalje učiti i usavršavati se.
Imajte u vidu da je lakše pronaći posao ako poznajete rad na računalu i barem jedan strani jezik. Ukoliko imate mogućnost, pohađajte odgovarajuće tečajeve i usavršavajte svoje znanje u spomenutim oblastima.

 •  Razmislite o sljedećem

Pošto je u današnje vrijeme teško pronaći posao, a naročito onaj koji će objediniti Vaše individualne kvalifikacije i želje, promijeniti nekoliko radnih mjesta i postepeno napredovati u struci nije ništa neobično.
Rješavanje osnovnih egzistencijalnih pitanja često nas prisiljava da prihvatimo poslove koji ne odgovaraju našim sposobnostima i očekivanjima, i koje u nekim drugim okolnostima, vjerovatno, ne bismo prihvatili.
Pokušajte jasno definirati uvjete pod kojima biste prihvatili određeni posao.

 •  Biste li prihvatili posao koji ne odgovara Vašim kvalifikacijama?
 •  Biste li  prihvatili dodatnu obuku?
 •  Biste li  bili spremni raditi u smjenama?
 •  Razmišljate li o samozapošljavanju?
 •  Koju dužinu i trajanje puta od mjesta stanovanja do posla, vlastitim autom ili javnim prijevozom, biste mogli svakodnevno izdržati?
 •  Jeste li spremni zajedno sa svojom obitelji preseliti u mjesto u kojem biste dobili dobar posao?
 •  Biste li prihvatili posao koji bi podrazumijevao da pronađete smještaj i ostajete u tom mjestu tjekom radnog tjedna?

što ste više opcija spremni prihvatiti, veća je šansa da ćete se brže zaposliti.

Kako naći informacije o radnim mjestima

Vjerojatno najvažnije pitanje sa kojim se svakodnevno susrećete jeste pitanje dobre informiranosti o mogućnostima zapošljavanja. Kvalitetna informacija je ključ za rješavanje brojnih problema.
U potrazi za poslom obratite pozornost na sljedeće izvore informiranja:

 • Zavod za zapošljavanje

U skladu sa svojom primarnom funkcijom, biroi za zapošljavanje su dužni osigurati vam informacije o slobodnim radnim mjestima kojima raspolažu. Iako zakonom nije propisana obaveza poslodavaca da biroima dostavljaju svoje potrebe za uposlenicima, pojedini poslodavci se javljaju zavodu tražeći usluge posredovanja pri zapošljavanju.
U svim općinskim biroima su postavljeni oglasne ploče na kojima možete pronaći isječke iz dnevnih i tjednih novina o raspisanim natječajima za slobodna radna mjesta.
Federalni zavod za zapošljavanje i županijske službe za zapošljavanje u svojim godišnjim programima i mjerama aktivne politike zapošljavanja redovno uvrštavaju i programe tržišta rada kao pomoć pri zapošljavanju. To su programi prekvalifikacije, dokvalifikacije, poticajna sredstva za samozapošljavanje, programi zapošljavanja osoba bez radnog iskustva i slično. Programi se objavljuju putem javnog natječaja. Da se ne bi desilo da eventualno propustite neki natječaj koji bi Vam odgovarao, a nemate uvjete da pratite dnevnu štampu, dolazite češće u Vaš zavod za zapošljavanje i informira se, a navedene informacije se nalaze i na ovoj web lokaciji.
Održavajte stalan kontakt sa savjetodavcem u zavodu za zapošljavanje kako ne biste propustili odgovarajuće informacije. Nemojte sebi dozvoliti luksuz da se u zavodu pojavljujete svakih 60 dana samo radi evidencije.

 •  Ponudite svoje usluge

Klasična potraga za poslom podrazumijeva predaju odgovarajuće zamolbe i čekanje poziva na razgovor u poduzeću koje je otvorilo natječaj. Novi trend na tržištu rada je ponuda vlastitih usluga poduzećima koja još nisu oglasila potražnju za slobodnim radnim mjestima ili prepoznala potrebu za angažiranjem radnika određenog stručnog profila zanimanja. Potražite informacije o poduzećima koja imaju namjeru proširivati postojeće kapacitete i koja su uključena u veće projekte.
Početni korak je dobra informiranost o poduzeću i sustavno upoznavanje sa opisom željenog radnog mjesta. Nakon toga dolazi do izražaja Vaša inicijativnost i energičnost. Ponudite vlastite usluge, pošaljite zamolbu, zakažite razgovor i pokušajte uvjeriti potencijalnog poslodavca da Vas ima u vidu te primi u radni odnos ukoliko se za to ukaže potreba. Prednost ove metode je dvostruka: nemate konkurenciju, a možete dobiti radno mjesto koje priželjkujete, dok poslodavac na ovaj način štedi vrijeme i novac koji bi utrošio tražeći odgovarajuću osobu.

 •  Objavljivanje vlastitog oglasa

U većini dnevnih novinskih izdanja objava malih oglasa je besplatna ili nije skupa. Međutim, u tih nekoliko riječi koje su Vam na raspolaganju, teško je sažeti sve informacije koje mogu biti interesantne poslodavcima. Oglašavanje u novinama samo po sebi ne doprinosi većem uspjehu, izuzev kada je riječ o nekim specifičnim kvalifikacijama.

Koristeći Internet možete pronaći informacije o otvorenim ponudama za posao, pretražiti stranice potencijalnih poslodavaca i distribuirati svoju biografiju.

Internet stranice vezane uz oblast zapošljavanja su pobrojane na ovoj stranici u izborniku. "Korisni linkovi".

 •  Raširite priču - izgradite „mrežu“

šireći priču o tome da tražite posao, Vi izgrađujete „mrežu“ u svom okružju. „Mreža“ može biti vrlo efikasna. što je više ljudi upoznato da tražite posao, veće su šanse da ćete biti informirani o slobodnim radnim mjestima koja nisu službeno objavljena ili ste ih propustili u sredstvima javnog informiranja. Razgovarajte sa svojom obitelji, obavijestite poznanike, prijatelje, eventualno bivše poslodavce i kolege.
Prednost ove metode, u odnosu na druge, jeste brže i efikasnije zapošljavanje.
Tražeći posao putem mreže, možda i započnete raditi na mjestu na kojem nikada ne biste pretpostavili da je moguće zaposliti se.

Kako aplicirati za radno mjesto

Pri raspisivanju natječaja za slobodno radno mjesto svaki poslodavac očekuje prijavu više kandidata, između kojih može odabrati onog pravog.
Dobro pripremljena prijava je Vaša najbolja preporuka u traženju posla.
Na temelju pristiglih prijava poslodavac vrši izbor kandidata koji zadovoljavaju postavljene kriterije, nakon čega ih poziva na razgovor (intervju), ponekad i na testiranje. Prijava treba biti napisana u jasnoj i preglednoj formi, te sadržavati sve podatke koje bi poslodavac želio znati o Vama.
Pisanu prijavu za posao sačinjavaju:

• Biografija (Currriculum vitae)
• Popratno pismo
• Preporuke
• Dokumenti u prilogu

ŽIVOTOPIS (CURRICULUM VITAE)

Životopis treba biti pregledan, čitljiv i sadržajan tekst u kojem se navode najvažniji podaci i informacije o sebi (osobni podaci, obrazovanje, radno iskustvo, stručna osposobljenost...). U praksi je uobičajeno da se koristi termin „curriculum vitae“ ili skraćeno CV (lat. Curriculum – pregled (tok), Vitae – život).
Zajedno sa popratnim pismom, životopis je najvažniji pokazatelj na osnovu kojeg poslodavac procjenjuje da li ste odgovarajuća osoba i da li se uklapate u njegovo poduzeće.
Vjerojatno ste se već susreli sa brojnim načinima pisanja životopisa. Međutim, imajte na umu da ne postoji jedinstven obrazac za pisanje životopisa . Bitno je da podatke koje iznosite prilagodite zahtjevima poslodavca i konkretnom poslu za koji aplicirate. S tim u vezi, povedite računa što ćete napisati u biografiji, a što izostaviti iz nje. U nastavku teksta predstavit ćemo Vam strukturu životopisa za koju smatramo da je sveobuhvatn.

U predloženoj strukturi nisu navedeni sljedeći lični podaci: datum i mjesto rođenja, državljanstvo, bračni status i broj djece, a koji se, prema potrebi, mogu unijeti u životopis. Umjesto informacije o vremenu trajanja školovanja (od/do), u podacima o školovanju možete navesti samo datum diplomiranja ili završetka srednje škole. Spomenuti podaci se izostavljaju u slučaju da Vam ne idu u prilog.

Struktura životopisa:

Osobni podaci:
Ime i prezime;
Kontakt adresa;
Kontakt telefon (fiksni/mobilni);
E-mail adresa.

školovanje:
Navedite kada ste i u kojoj obrazovnoj ustanovi završili školovanje i koje ste stručno zvanje stekli.
• Period studija, naziv univerziteta / visokoškolske ustanove, mjesto, stečeno zvanje;
• Period školovanja, naziv srednje škole, mjesto, stečeno zvanje.

Radno iskustvo
Navedite dosadašnje radno iskustvo. Zbog važnosti informacija, predlažemo Vam da ranija zaposlenja navodite retrospektivno, odnosno od posljednjeg prema prvom.
• Period (od/do), naziv poslodavca (poduzeća), radno mjesto - pozicija, zadaci i odgovornosti;
• Period (od/do), volonterski i honorarni poslovi, radno mjesto - pozicija, zadaci i odgovornosti.

Stručno usavršavanje i obuka
Navedite sve oblike stručnog osposobljavanja i obuke, tečajeve koje ste pohađali, znanje koje ste stekli i certifikate koje ste dobili.
• Period (od/do), naziv programa/projekta osposobljavanja, svrha i ciljevi, stečeni certifikat;
• Period (od/do), naziv kursa/obuke, svrha i ciljevi, stečeni certifikat.

Ostale sposobnosti i znanja
Navedite sve alate računalne tehnologije kojima se služite, znanje stranih jezika, osobine koje Vam mogu biti od koristi, eventualne hobije u vezi sa zaposlenjem i vozačku dozvolu ako je imte.
• Naziv softverskog paketa i alata;
• Naziv stranog jezika, naznake kako se tim jezikom služite u čitanju, pisanju i verbalnoj komunikaciji. Preporučujemo Vam sljedeću skalu ocjenjivanja:
- čitanje – osnovno znanje; dobro znanje; odlično znanje;
- pisanje – osnovno znanje; dobro znanje; odlično znanje;
- verbalna komunikacija – osnovno znanje; dobro znanje; odlično znanje.
• Interpersonalne vještine:
- komunikativnost; spremnost za timski rad, fleksibilnost, i sl.
• Vozačka dozvola (kategorija).

Radni (školski) uspjesi
Ukoliko ste pokazali zavidne uspjehe na ranijim poslovima ili ste bili stipendista tokom školovanja, a smatrate da Vam mogu pomoći pri novom zapošljavanju, navedite te karakteristike.
Ako ste eventualno sudjelovali kao autor ili koautor u objavljivanju članaka, priloga i knjiga, navedite svoju bibliografiju.

Preporuke
Navedite sve preporuke koje prilažete uz propratnu dokumentaciju.
• Ime i prezime lica koje Vas preporučuje, zvanje, radna pozicija, naziv organizacije/kompanije

NAPOMENE:

Preporuke
Osnovna svrha preporuke je u tome da potvrdi Vaša znanja, vještine, sposobnosti i lične karakteristike koje ste naveli u biografiji i propratnom pismu.
Preporuku daje kompetentno lice (raniji poslodavac, šef službe, profesor...) sa kojim ste ranije sarađivali i koje može potvrditi Vaše profesionalne i lične kvalitete. Pisane ocjene i preporuke su vrlo bitne jer doprinose stvaranju kompletnije slike o Vama. Preporučuje se prilaganje od dvije do pet preporuka.
Sve preporuke prilažete uz propratnu dokumentaciju.

Za osobe koja se prvi put prijavljuju za posao
S obzirom na nedostatak radnog iskustva, treba se proširiti dio prijave koji se odnosi na stečeno obrazovanje. Možete navesti stipendije koje ste primali, predmete koje ste slušali i u kojima ste se posebno isticali, temu maturskog ili diplomskog rada, prosjek ocjena.
Ako je postojala određena praksa tokom školovanja ili studija naglasite postignute rezultate, a naročito ako su u vezi sa zahtjevima traženog posla.
U dijelu biografije za posebne sposobnosti i znanja možete navesti svoje eventualne hobije i vanškolske aktivnosti.

CV (Circulum Vitae) - Životopis

Životopis ili na latinskom Curriculum Vitae (curriculum - pregled ; vitae- život) je osobna prezentacija koji sadrži vaše kvalifikacije, sposobnosti i iskustva, te daje uvid u vaš profil, ambicije i buduće planove.

Danas je životopis dokument koji je obavezan dio svake prijave za posao. Svrha  životopisa je da vas na najbolji način predstavi poslodavcu, te da dovede u vezu vaše kvalifikacije, iskustva i sposobnosti sa zahtjevima pozicije na koju aplicirate. Ona je vaš najvažniji marketinški alat, kojim dokazujete da ste pravi čovjek za određeni posao.

Cilj vašeg  životopisa je na prvom mjestu podizanje vaše cijene kod potencijalnog poslodavca. Poslodavci žele  životopis iz koje se vidi što kandidat može, koliko je on sposoban i kopetentan, i zašto bi baš tog kandidata trebalo pozvati na intervju.

Tradicionalno,  životopis sadrži pregled vašeg obrazovanja, radnog iskustva i interesa. Pokazuje zašto vi odgovarate ili neodgovarate određenoj poziciji. Na drugom mjestu,  životopis daje mogućnost da se predvidi vaš uspjeh u budućnosti, i to na osnovu onoga što ste u prošlosti postigli.

Imajte na umu da je biografija kratak prikaz, a ne autobiografija. Ako budete pozvani na intervju, imati ćete šansu da više govorite o detaljima.

CV je jasno napisan pregled vašeg obrazovanja, iskustva, rada, prezentacija, nagrada, poslovnih odnosa i ostalih detalja važnih za budući odnos kojeg želite zasnovati i zbog kojeg pišete životopis.

CV se prvenstveno koristi prilikom podnošenja molbe za posao odnosno poslovni položaj. Ovisno o položaju za koji se natječete životopis može naglašavati one detalje koji su u konkretnom slučaju važniji za mjesto za koje se natječete.

Bez obzira da li ste na početku karijere, u potrazi za prvim poslom, tražite li nove izazove ili pak bolje uvjete i promjenu radnog mjesta, pisanje biografije predstavlja prvi i osnovni vid komunikacije s potencijalnim poslodavcem.  Životopis je najčešće vaša jedina propusnica za intervju pa se stoga potrudite da je napravite na vrijeme te u njoj pregledno i sadržajnu prezentirate sve svoje odlike i kvalitete!

Kako napisati CV?


Bez obzira kako ga napisali, Curriculum Vitae mora sadržavati:
-ime i prezime, datum i mjesto rođenja,
-kontakt podatke koji uključuju punu adresu, broj telefona, email.
-podatke o školama koje ste završili odnosno pohađali i u kojem vremenskom razdoblju,
-zatim radno iskustvo a sve navedeno kronološkim redom.

Ukoliko imate takve obavezno navedite:
-vaše publikacije ili djela, nagrade, stipendije, dozvole i ostale informacije koje su relevantne za mjesto za koje se natječete.

Koji god podatak navedete potrebno je navesti datum odnosno vremenski termin određenog događaja. Npr. ukoliko se radi o nagradi treba navesti datum dobivanja.

Nije nužno ali je korisno navesti i dopunske stvari kojima se bavite kao što je sport ili hobi. Pri tome treba paziti da se navedu samo oni koji će koristiti i doprinijeti vašim izgledima za postizanje cilja zbog kojeg CV i pišete. Npr. ukoliko se natječete za posao sa djecom ne treba spominjati kao hobi pucanje iz oružja.
Vrlo dobar hobi u ovom slučaju bio bi npr. sudjelovanje u izviđačima...

Popratno pismo

Pored životopisa, popratno pismo je najvažniji marketinški alat i predstavlja idealnu priliku da istaknete svoje sposobnosti.
Cilj propratnog pisma je da pojasnite bitne podatke iz životopisaa. Osim toga, poslodavac iz propratnog pisma treba izvući zaključak o tome zašto se obraćate njemu, koju radnu poziciju očekujete i zašto se smatrate odgovarajućom osobom za taj posao. Idealno popratno pismo ne bi trebalo da sadrži više od četiri stavke.

Predmet (prijava za radno mjesto): naziv pozicije radnog mjesta na koje se prijavljujete;

 •  Pismo uvijek započnite: „Poštovani“, „Poštovana“

Prva stavka
Ako je natječaj javno objavljen, navedite za koje radno mjesto (posao) se natječete,i kako ste saznali za spomenuti natječaj. Međutim, ukoliko se samoinicijativno javljate za posao, objasnite zašto ste se odlučili na taj korak.

Druga stavka
Navedite svoje kvalifikacije, dosadašnje radno iskustvo, znanja, vještine, osobine koje su u vezi sa radnim mjestom za koje konkurišete i pokažite kako u potpunosti odgovarate zahtjevima tog radnog mjesta.

Treća stavka
Istaknite svoje učešće u programima/projektima stručnog osposobljavanja i obuke, interesovanje i entuzijazam, kao i želju da se dokažete u oblasti za koju konkurišete.

Četvrta stavka
Naglasite svoju spremnost za razgovor sa poslodavcem.

 •  Pismo završite sa:
  „Srdačan pozdrav“, „S poštovanjem“, Unaprijed zahvalan/a,

 

Prilozi: 
Navedite što prilažete od dokumenata

Intervju s poslodavcem

Poslodavac na osnovu pristiglih prijava odabire kandidate koji zadovoljavaju postavljene kriterije i poziva ih na intervju. Nakon te prve selekcije, preostaje uži izbor između kandidata koji manje-više imaju iste kvalifikacije. Ponekad i sitni detalji mogu odlučiti pri finalnom odabiru kandidata.

Prednost intervjua je dvosmjerni vizuelni i verbalni kontakt koji ostvarujete sa poslodavcem. Do sada je poslodavac imao saznanja o Vama samo na osnovu onoga što je pročitao, a sada ima mogućnost da Vas vidi i čuje što imate reći. Takav način predstavljanja može dati dobre i loše rezultate. Dobra strana intervjua je što se pažljivom pripremom možete izdvojiti od ostalih kandidata i dobiti željeno radno mjesto.

Strukturirani intervju ima tri faze: fazu upoznavanja, središnju fazu (pitanja) i završnu fazu. U manjem poduzeću prvi intervju može biti i finalni, dok u većim poduzećima možete očekivati i više intervjua prije konačnog odabira. Trajanje intervjua varira zavisno od vremena koje poslodavac ima na raspolaganju i da li uključuje testiranje sposobnosti, znanja i sl. Okvirno, intervju može trajati od 15- 45 minuta, a vodi ga jedna ili više osoba (komisija).

POSLODAVAC

što poslodavac želi saznati tokom intervjua?

Nakon predstavljanja, poslodavac će Vas ukratko informirati o poduzeću i radnoj poziciji za koju steaplicirali. Nakon toga slijedi teži dio, jer…
Poslodavac želi odabrati kandidata koji svojim kvalifikacijama i karakternim osobinama najviše odgovara otvorenom radnom mjestu.

U intervjuu poslodavac će postavljati pitanja radi procjene:

 •  Vaše sposobnosti i kompetentnosti;
 •  imate li neophodne vještine i iskustvo;
 •  motiva Vašeg interesa za tu poziciju;
 •  entuzijazma i kreativnosti;
 •  da li i koliko se možete uklopiti u poduzeće;
 •  Vaše „slabe“ tačke i snalaženja u zahtjevnim situacijama.
Mada u praksi ne postoje dva identična intervjua, ipak postoje pitanja koja se gotovo uvijek spominju i ponavljaju.
Navest ćemo samo neka od pitanja koja poslodavci najčešće postavljaju:
 •  Recite nam nešto o sebi?
 •  što znate o našem poduzeću?
 •  Zašto želite za nas raditi?
 •  Kakvo iskustvo imate u poslu za koji ste se prijavili?
 •  Zbog čega mislite da ste Vi prava osoba za ovaj posao?
 •  što očekujete od ovog posla?
 •  što Vam je najinteresantnije u vezi sa ovim poslom?
 •  Kako vidite sebe za pet (deset) godina?
 •  Zašto ste napustili prethodnog poslodavca?
 •  što bi još trebalo da znamo o Vam, a da nije spomenuto?…

Budite spremni odgovoriti i na pitanja koja nisu u vezi s podacima navedenim u prijavi, i koja se ne moraju odnositi na posao, a čiji je cilj navesti Vas da pokažete svoje slabe točke. Samo dobrom pripremom moguće je izbjeći neželjene efekte.

KANDIDAT

Kako se pripremiti za intervju?

Uživite se u ulogu osobe koja je pročitala Vašu prijavu i koja treba da obavi završni razgovor sa Vama.

 •  Koja pitanja biste sami sebi postavili da ste na mjestu poslodavca?
 •  što je to što Vam se eventualno ne bi dopalo kod osobe s kojim vodite intervju?
 •  Koje su osobine poželjne za posao za koji aplicirate?
Probajte jasno definirati potrebne kvalitete za posao na koji ste aplicirali. Da se ne biste doveli u situaciju da ne znate odgovoriti na postavljena pitanja, prije razgovora prikupite dovoljno informacija o poslodavcu (veličina poduzeća, oblast djelovanja, postignuti rezultati…), kao i informacije koje se direktno tiču radnog mjesta za koje se natječete.
Razmislite o tome što želite reći, što sakriti, a što saznati od poslodavca. Odredite način na koji ćete «zamaskirati» svoje slabosti i okrenuti ih sebi u prilog.

Vanjski izgled

Vanjski izgled ne može nadomjestiti nedostatak vještine ili znanja, ali može biti odlučujući ako se poslodavac nađe u situaciji da bira između dva kandidata koja podjednako zadovoljavaju.
Intervju sa poslodavcem nije modna revija ni neformalan sastanak sa prijateljima. Izbjegavajte ekstravagantnu i upadljivu odjeću jer ne smijete dopustiti da Vaš izgled privuče više pažnje od Vaših kvaliteta. Određena odstupanja su moguća ukoliko se to očekuje u Vašoj profesiji. Prilikom odabira garderobe, vodite računa o praksi odijevanja unutar poduzeća (postojanje ili nepostojanje kodeksa odijevanja), pa se u skladu s tim obucite.

Ponašanje tokom intervjua

Prvi dojam o Vama je stvoren samim ulaskom u prostoriju gdje će se voditi intervju. Pravilo je da poslodavac prvi pruža ruku, nakon čega je pružate Vi. Zatim sjedate na ponuđeno mjesto i razgovor počinje.
O čemu treba voditi računa:

 •  Slušajte sugovornika pažljivo i ne prekidajte ga u izlaganju.
 •  Odgovarajte samo na suštinu pitanja, jasno i koncizno, u širinu idite kada procijenite da se to od Vas očekuje.
 •  Izložite kratko i jasno sve što ste pripremili, i pokušajte navesti određene primjere.
 •  Povedite računa o neverbalnoj komunikaciji koja prati Vaše izlaganje (pogled usmjerite na sugovornika, smiren izraz lica uz blagi osmijeh, uspravno sjedenje ili stajanje bez gestikulacija, uz prostornu distancu...).
 •  Budite optimistični i izbjegavajte samosažalijevanje, izgledajte samouvjereno.
 •  Trudite se da istaknete ono što smatrate da Vas izdvaja od ostalih kandidata.
 •  Ne izjašnjavajte se negativno o svojim ranijim poslodavcima, pa makar i imali opravdane razloge za to.
 •  Zahvalite sugovorniku na odvojenom vremenu za razgovor.

Pitanja kandidata

Primjer pitanja koja možete, a ne morate postaviti:

 •  Možete li mi reći nešto više o dužnostima na ovom radnom mjestu?
 •  Kakva su Vaša očekivanja u postizanju rezultata u okviru ovog radnog mjesta?
 •  Kakve su perspektive razvoja poduzeća?
 •  Da li ću proći neku vrstu obuke?
 •  Kakve su mogućnosti napredovanja?
 •  Radno vrijeme, režim rada? (Prilikom prvog razgovora izbjegavajte pitanja o plati, ukoliko ih ne spomene sam poslodavac.)
 •  Kada mogu očekivati donošenje odluke?

Završetak intervjua

Na kraju intervjua, uz rukovanje, zahvalite poslodavcu na vremenu koje Vam je posvetio, ističući kako se nadate budućoj saradnji.

Razmislite o intervjuu i učite iz vlastitog iskustva. Kod kuće zapišite svoje dojmove, uspješne i manje uspješne tačke. U čemu ste bili dobri? U čemu ste pogriješili? što više naučite iz vlastitih grešaka, to će Vam sljedeći put biti lakše prevladati ih.
 

NAPOMENE:

Pravo na žalbu

Odgovorni poslodavci tokom intervjua informiraju kandidata kada će dobiti povratnu informaciju. Ako je konkurs bio javan, postoji vrijeme žalbe u kome kandidat koji nije odabran može tražiti objašnjenje od poduzeća. Ako ste odbijeni, važno je znati razlog. Budite uporni u svom zahtjevu, jer ćete, saznavši razloge zbog kojih niste bili odgovarajuća osoba, biti u mogućnosti eliminirati ih u sljedećim nastojanjima da dobijete posao.

Budite uporni / ne odustajte

Činjenica je da nije jednostavno biti nezaposlen. Osim nedostatka sredstava za podmirenje osnovnih egzistencijalnih potreba, javlja se i problem vlastitog nezadovoljstva.
Osobu koja je bila u radnom odnosu, te ostala bez zaposlenja i osobu koja je tek završila proces školovanja, a također je duži vremenski period bez zaposlenja, pored nezaposlenosti povezuje i osjećaj razočarenja. Osobi koja ima duži radni staž, svakako nije jednostavno suočiti se s činjenicom da je izgubila radno mjesto, te da će ponovo morati tražiti posao i dokazivati se na novom radnom mjestu. S druge strane takve osobe obično imaju porodicu o kojoj se treba voditi računa, pa stoga postaju svjesne da to više nisu u mogućnosti. Javlja se i dodatni strah od svega što je novo na tržištu rada, a kojeg prati i osjećaj nepripadnosti, kao i osjećaj ugroženosti materijalne egzistencije. Problem mlade osobe bez radnog iskustva je saznanje da godine i trud koji je uložila u obrazovanje nisu garancija da će odmah dobiti zaposlenje, čime nestaje početnički entuzijazam.
Osoba koja je duže vrijeme bez zaposlenja postaje nesretna, neraspoložena, frustrirana, bijesna, što vodi ka očaju, negiranju, depresiji i indiferentnosti. Ako stanje potraje, psihološki konflikt sa samim sobom prenosi se i na disharmoniju u odnosima sa najbližima.

Prihvatite činjenice onakvima kakve jesu. Osobe koje su ostale bez zaposlenja imaju adut u vidu radnog iskustva, a osobe koje prvi put traže zaposlenje obično imaju više znanja iz oblasti novijih tehnologija.
Ne dopustite GUBITAK INTERESA, DOSADU I BESCILJNOST! Ma koliko puta bili odbijeni, budite svjesni svojih vrijednosti.
Ako želimo promijeniti svoj položaj, moramo početi sa promjenama u sebi. Potrebno je ostaviti neugodno iskustvo za sobom, naučiti iz njega što je moguće više, te skupiti snage i krenuti naprijed i živjeti u sadašnjosti. Skoro svaki uspjeh je rezultat učenja na pogreškama.

Neaktivnost je jedan od glavnih razloga zbog koga ljudi ne žive životom kakvim žele. Nemojte dopustiti da prođe dosta vremena prije nego aplicirate na neko drugo radno mjesto. Dok tražite idealan posao, nije loše ni napraviti kompromis i početi raditi nešto što zahtjeva manje kvalifikacija nego što ih vi imate.
Naravno, ovakvo rješenje nemojte prihvatiti kao da je konačno, već samo prelazno rješenje koje će vam omogućiti da podmirite barem dio životnih troškova, da upoznate nove ljude i što je najvažnije da ne sjedite kući zapadajući u apatiju.
Ostvarit ćete smisao u svakodnevnici.
Ukoliko smatrate da ovu mogućnost nije jednostavno realizirati, onda se stručno usavršavajte, upišite različite tečajeve, čitajte i sl.

Zaključimo, traženje posla je akcija za koju su potrebni ZNANJE, SPOSOBNOST, MOTIVACIJA, UPORNOST I ODLUČNOST.

 


Sadržaj trenutno ne dopušta komentare!