Misija, vizija i ciljevi

Misija, vizija i ciljevi

Misija

Misija Županijskog zavoda za upošljavanje je kontinuirano provodenje raspoloživih mjera i aktivnosti, utvrđenih zakonima koji reguliraju posredovanje u upošljavanju, socijalnu sigurnost neuposlenih osoba, unaprjeđenje uvjeta za upošljavanje, posredovanje u upošljvanju i osiguravanju materijalno socijalne sigurnosti neuposlenih osoba.

 

Vizija

Osnovna karakteristika rada u Zavodu je spremnost na suradnju u lokalnim sredinama u zemlji i u inozemstvu. Biti aktivni sudionik u razvoju tržišta rada i stvaranju dobrih odnosa s gospodarskim sektorom, te institucijama u javnom i civilnom sektoru. Zavod nastoji osnažiti svoje kapacitete i pridonijeti kvaliteti, kako bi postigli bolju usklađenost ponude i potražnje radne snage s ciljem ostvarivanja veće zaposlenosti.

 

Strateški Ciljevi

1. Efikasno i racionalno posredovanje u upošljavanju neuposlenih osoba,
2. Omogućiti uvjete za ostvarivanje pripadajućih prava na materijalno socijalnu sigurnost osiguranika,
3. Kontinuiran razvoj poslovnih procesa i organizacija suradnje s gospodarskim sektorom,
4. Učinkovito upravljanje ljudskim i materijalnim resursima u funkciji postizanja uravnoteženog i prosperitetnog životnog prostora.

 

 

 


Sadržaj trenutno ne dopušta komentare!