Novčana naknada

Novčana naknada

 
 
Uvjeti za ostvarivanje prava na novčanu naknadu su:
 
1.1 Pravo na novčanu naknadu ima nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje osam mjeseci rada neprekidno ili osam mjeseci sa prekidima u posljednjih 18 mjeseci.
Kod utvrđivanja prava na novčanu naknadu kao godina rada smatra se vrijeme od 12 mjeseci, a rad kraći od punog radnog vremena računa se na puno radno vrijeme.
Kao vrijeme provedeno na radu smatra se vrijeme obaveznog osiguranja prema propisima koji reguliraju sistem poreza i obaveznih doprinosa.
Visinu novčane naknade čini 40% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH u posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa nezaposlene osobe, koju objavljuje Federalni zavod za statistiku.
1.2 Pravo na novčanu naknadu stiče nezaposlena osoba, ako se prijavi i podnese zahtjev u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, odnosno od dana odjavljivanja obrta ili djelatnosti. Nezaposlena osoba koja iz opravdanog razloga propusti rok za prijavu može se prijaviti i podnijeti zahtjev u roku od 30 dana od dana prestanka razloga zbog kojega je došlo do propuštanje roka. Pod opravdanim razlogom smatra se privremena spriječenost za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju.
Novčana naknada pripada nezaposlenoj osobi od prvog dana po prestanku radnog odnosa ako podnese zahtjev za novčanu naknadu u naprijed navedenom roku.
Ako nezaposlena osoba podnese zahtjev nakon roka, novčana naknada joj pripada od dana podnošenja zahtjeva pa do isteka vremena za koje bi joj pripadalo pravo na novčanu naknadu. Novčana naknada ne pripada nezaposlenoj osobi koja podnese zahtjev poslije isteka vremena za koje bi joj pripadalo pravo na novčanu naknadu, na osnovu Zakona.
Osoba koja podnosi zahtjev za ostvarivanje novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti dužna je službi za zapošljavanje dostaviti potrebne podatke za utvrđivanje prava.
1.3 Pravo na novčanu naknadu ima nezaposlena osoba kojoj je poslodavac izmirio doprinose za osiguranje u slučaju nezaposlenosti, prema propisima koji reguliraju sistem obaveznih doprinosa.
1.4 Nezaposlena osoba ima pravo na novčanu naknadu kad nije svjesno doprinijela prestanku radnog odnosa.
 
Dužina trajanja isplaćivanja novčane naknade:
 
Novčana naknada isplaćuje se nezaposlenoj osobi 3,6, 9,12,15,18, ili 24 mjeseca, u zavisnosti od vremena provedenoga na radu.
Da bi neuposlena osoba, koja je u cijelosti iskoristila novčanu naknadu, ponovo dobila ovo pravo u vrijeme provedeno na radu računa se samo vrijeme provedeno na radu poslije isteka posljednjeg utvrđenoga prava na ovu naknadu.
Nezaposlenoj osobi koja ima pravo na novčanu naknadu može se, na njezin zahtjev, isplatiti naknada u jednokratnom iznosu ovisno o utvrđenom trajanju prava na naknadu radi samostalnog ili sa drugom osobom obrazovanja privrednog društva, radnje ili drugog oblika obavljanja samostalne djelatnosti.
Nezaposlena osoba kojoj je naknada isplaćena ne može se prijaviti službi za zapošljavanje prije isteka vremena za koje je primila jednokratnu isplatu.


Sadržaj trenutno ne dopušta komentare!