Obavijest za poslodavce i neuposlene osobe

Obavijest za poslodavce i neuposlene osobe

20.02.2023 Obavještavamo sve poslodavce na području Hercegbosanske županije i fizičke osobe koje žele pokrenuti vlastitu djelatnost (Start Up) u 2023. godini da se registriraju na stranicama www.fzzz.ba ukoliko to već do sada nisu učinile.

 

Registracija poslodavca

Registracija poslodavca je preduvjet za sudjelovanje na javnom pozivu, a koja se mora izvršiti prije podnošenja prijave na javni poziv. Poslodavac se registrira putem linka na web portalu Zavoda: www.fzzz.ba. Prilikom registracije poslodavac unosi tražene podatke iz obrasca registracije. Nakon izvršene registracije, poslodavac na svoju e-mail adresu dobiva automatski generiran e-mail koji sadrži link odabirom kojeg poslodavac potvrđuje svoju registraciju.

Zavod provjerava ispravnost unesenih podataka nakon čega poslodavac dobiva e-mail u slučaju da podaci nisu ispravni, da registracija nije moguća, te da je potrebno ponovno pristupiti registraciji.

Po uspješno okončanoj registraciji, poslodavac ubuduće pristupa web portalu Zavoda koristeći korisničko ime i lozinku koje je sam odredio prilikom registracije.

Poslodavci koji su već registrirani ranijih godina na portalu Zavoda: www.fzzz.ba, ne trebaju se ponovo registrirati za potrebe sudjelovanja na javnom pozivu osim u slučaju izmjene unesenih podataka. 

Registracija neće biti moguća osam (8) dana prije objave javnog poziva.

 

Registracija nezaposlene osobe

Registracija nezaposlene osobe je preduvjet za sudjelovanje iste na javnom pozivu, a koja se mora izvršiti prije podnošenja prijave za sudjelovanje u istom. Nezaposlena osoba se registrira putem linka na web portalu Zavoda: www.fzzz.ba. Prilikom registracije nezaposlena osoba unosi tražene podatke iz obrasca registracije koji se odnose na ime i prezime, matični broj, adresu prebivališta, broj telefona/mobitela, e-mail adresu, korisničko ime i lozinku i ostale podatke koji se traže u obrascu.

Nakon izvršene registracije, nezaposlena osoba na svoju e-mail adresu dobiva automatski generiran e-mail koji sadrži link odabirom kojeg nezaposlena osoba potvrđuje svoju registraciju.

Po uspješno okončanoj registraciji, nezaposlena osoba ubuduće pristupa portalu Zavoda koristeći korisničko ime i lozinku koje je sama odredila prilikom registracije.

Nezaposlena osoba koja se registrirala na portalu Zavoda se prijavljuje na Javni poziv koristeći svoje korisničko ime i lozinku.

Registracija neće biti moguća osam (8) dana prije objave Javnog poziva.

Ukoliko ima nekih nejasnoća oko registracije više o svemu imate na stranicama Federalnog zavoda  ili se obratite Službi za posredovanje u Livnu.


Sadržaj trenutno ne dopušta komentare!