Poticaji za poslodavce i neuposlene osobe

Poticaji za poslodavce i neuposlene osobe

21.12.2022 Trenutno nema aktivnih programa za zapošljavenje za poslodavce i neuposlene osobe. Novi pozivi bi trebali biti u prvom kvartalu nove 2023 godine o čemu ćete biti na vrijeme informairani na ovoj web stranici. 


Sadržaj trenutno ne dopušta komentare!