Poziv ženama za učešće u projektu podrške pri zapošljavanju

Poziv ženama za učešće u projektu podrške pri zapošljavanju

Kako bi nastavili sa pružanjem usluga i poboljšanjem uvijeta na tržištu rada, Kolektiv d.o.o. (MojPosao.ba) objavljuje poziv svim zainteresiranim i odgovarajućim posloprimcima za sudjelovanje u projektu „Pružanje usluga privatnog zapošljavanja u Bosni i Hercegovini“ (u daljnjem tekstu: „Projekt“) koji financira Ambasada Švedske a podržava Svjetska banka. Ovaj poziv je otvoren za neaktivne i dugoročno nezaposlene žene s ciljem podrške njihovom ulasku ili povratku na tržište rada.

POZIV ZA UČEŠĆE NA PROJEKTU 

Na ovaj projekt mogu se prijaviti sve žene bez obzira na starosnu kategoriju/dobnu grupu, a koje ispunjavaju sljedeće uvijete: 
Dugoročno nezaposlene (12 mjeseci i više); i/ili
Prijavljene na biro za zapošljavanje 12 mjeseci ili više;- i/ili
Nezaposlene žene koje su nedavno primile socijalnu (novčanu) naknadu.

Učešće u Projektu uključuje:
Obuka i edukacija o procesima traženja posla i tržištu rada (priprema i pisanje biografije, priprema za razgovor za posao; "soft" vještine kao što su komunikacijske vještine, timski rad; upoznavanje s pravima i odgovornostima radnika i sl.);
Savjetovanje i spajanje sa poslodavcima;
Obuka na radnom mjestu kod poslodavca, u zanimanju koje odgovara osobnom profilu nezaposlene osobe.

Sve usluge projekta su besplatne.

Prednost u pružanju usluga imat će žene bez radnog iskustva kao i žene bez univerzitetskog obrazovanja.

Vašu prijavu na javni poziv popunite na stranici www.mojposao.ba ili  klikom na link „Prijavi se ovdje“.

Ukoliko Vam je potrebna pomoć prilikom prijave ili imate pitanje u vezi sa Projektom možete nas kontaktirati putem e-maila: podrskawb@kolektiv.ba  

Poziv ostaje otvoren do 31.12.2022. godine.

Dodatne napomene:
Podrška može uključivati sve ili samo neke od navedenih mjera,  u zavisnosti od potreba nezaposlenih osoba i kapaciteta Projekta.
U slučaju prevelikog broja prijava, korisnici projekta bit će odabrani nasumično među onima koji ispunjavaju uvijete s obzirom na ograničena finansijska sredstva Projekta.
Projekt zadržava pravo daljnje provjere navoda kandidata i njihove podobnosti za sudjelovanje i korištenje usluga Projekta nakon prijave kandidata.
Projekat ne može garantirati spajanje sa poslodavcem kao ni zapošljavanje, ali usluge Projekta osiguravaju sve što je potrebno da se kandidati adekvatno pripreme i razviju i/ili unaprijede svoje vještine i znanja kako bi bili konkurentniji na tržištu rada.
Osobne podatke koje podijelite sa nama prilikom popunjavanja prijave za Projekat, a u svrhu učešća u Projektu, spremamo u bazu Kolektiva i koristimo ih u svrhu definiranu Projektom što, između ostalog, znači da ih možemo dijeliti sa svim zainteresiranim stranama koje su uključene u Projekat (službe za zapošljavanje, potencijalni poslodavci, partneri i saradnici Kolektiva na provođenju projektnih aktivnosti te obrazovne i/ili druge ustanove/organizacije koje pružaju usluge obuke/edukacije).

Kolektiv posluje u skladu sa zakonima Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine. Posjeduje sva potrebna ovlaštenja i dozvole za obavljanje poslova posredovanja u zapošljavanju. Registrovani smo za obavljanje djelatnosti privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju i izdata nam je dozvola Federalnog ministarstva rada i socijalne politike broj UPI 03-34/12-12/16 AG od 08.11.2018. godine za obavljanje poslova posredovanja u skladu sa Uredbom o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju.

Kolektiv je uskladio svoje poslovanje sa domaćom i EU legislativom u odnosu na zaštitu ličnih podataka (GDPR). Sve zbirke osobnih podataka su registrirane kod Agencije za zaštitu osobnih podataka BiH. Sva pitanja vezana za osobne podatke mogu se uputiti na e-mail adresu: szlp@kolektiv.ba.


Sadržaj trenutno ne dopušta komentare!