Prijava na evidenciju nezaposlenih

Prijava na evidenciju nezaposlenih

Nezaposlena osoba ostvaruje prava za vrijeme nezaposlenosti na zavodu za zapošljavanje, odnosno ispostavi prema mjestu prebivališta.

Osoba koja se prvi put prijavljuje zavodu dužna je dati na uvid:
  • - osobnu iskaznicu,
  •  - prijavu mjesta prebivališta ili boravišta,
  •  - dokaz o stupnju stručnog obrazovanja, odnosno stručne osposobljenosti,
  •  - potpisanu izjavu, kojom potvrđuje da je nezaposlena, u skladu sa članom 3. Zakona o posredovanju u 
  •   zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba,
  •  - drugu odgovarajuću dokumentaciju, ukoliko je to potrebno radi ostvarivanja nekog prava.


Nakon registracije, nezaposlena osoba će dobiti kontrolni list javljanja, te biti upoznata s pravima ali i obavezama koje ima nakon prijave na zavod.


Sadržaj trenutno ne dopušta komentare!