Stručno osposobljavanje za izradu 3D modela i upravljanje CNC strojevima

Stručno osposobljavanje za izradu 3D modela i upravljanje CNC strojevima

12.10.2018

Zavod za upošljavanje u Livnu poziva neuposlene osobe koje se nalaze na evidenciji Zavoda, da se jave na besplatnu obuku Stručno osposobljavanje za izradu 3D modela i upravljanja CNC strojevima, koja će se održavati u SSŠ Silvija Strahimira Kranjčevića u periodu listopad-prosinac 2018. godine.
         Obukom je predviđeno neuposlene osobe osposobiti za izradu modela u specijaliziranim softverima koje bi u konačnici mogli i izraditi na CNC strojevima u cilju dobijanja gotovih proizvoda što bi omogućilo stjecanje neophodnih i vrlo traženih kompetencija na tržištu rada. Cilj je stručnim usavršavanjem umanjiti broj neuposlenih osoba, omogućiti stjecanje novih znanja i vještina u svrhu samo/zapošljavanja. Polaznici će dobiti potvrdu o učešću na obuci.

          Sve zainteresirane molimo da se što prije jave u Zavod za upošljavanje i predbilježe za obuku, najdalje do 18.10.2018. godine.


Sadržaj trenutno ne dopušta komentare!