Uskoro realizacija programa

Uskoro realizacija programa "Obuka za tržište rada 2023"

(Sarajevo, 25.5.2023. godine) – Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje je na sjednici održanoj 23.5.2023. godine donio Odluku o usvajanju programa „Obuka za tržište rada 2023“ koji će Federalni zavod za zapošljavanje realizirati u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje.

Cilj Programa je uključiti 500 nezaposlenih osoba prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH u programe obuke kod poslodavaca, a kako bi stekli dodatna znanja i vještine i povećali svoju zapošljivost.

U toku su intenzivne pripreme za realizaciju programa, a otvaranje javnog poziva i dostupnost online obrazaca na web portalu Zavoda i Službi očekuje se uskoro.
Do otvaranja javnog poziva tekst predmetnog programa, radi informiranja, dostupan je OVDJE.


Sadržaj trenutno ne dopušta komentare!