Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2021

Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2021

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2021. godini, za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Za više informacija podjetite web stranicu fonda


Sadržaj trenutno ne dopušta komentare!