Javni poziv za podnošenje zahtjeva za samozapošljavanje u skladu sa Uredbom o poticanju zapošljavanja

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za samozapošljavanje u skladu sa Uredbom o poticanju zapošljavanja

Dana 18.2.2016. godine objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za samozapošljavanje u skladu sa Uredbom o poticanju zapošljavanja (Službene novine FBiH 95/15 od 11.12.2015. godine).

Napomena: Obrazac zahtjeva sa pratećom dokumentacijom se dostavlja nadležnoj kantonalnoj službi za zapošljavanje lično ili putem pošte.

OBAVIJEST

 

Prijavljivanje na Javni poziv za samozapošljavanja privremeno se ograničava za aplikante iz Srednjobosanskog (25.2.2016.), Kantona Sarajevo (3.3.2016.) i Zeničko-dobojskog (10.3.2016.), Hercegovačko-neretvanskog (15.3.2016.) i Posavskog (15.3.2016.), Unsko-sanskog (18.4.2016.) i Kantona 10 (18.4.2016.)  zbog izrazito velikog broja podnesenih prijava i ograničenog iznosa raspoloživih finansijskih sredstava.

 

O B A V I J E S T

(Sarajevo, 15.3.2016. godine) – Obavještavamo zainteresirane poslodavce i nezaposlene osobe iz Srednjobosanskog kantona da je od 15.3.2016. godine ponovo omogućeno apliciranje za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2016, kao i podnošenje zahtjeva za samozapošljavanja u skladu sa Uredbom o poticanju zapošljavanja Vlade Federacije BiH.

Dodatno učešće je omogućeno budući da je, u međuvremenu, dio poslodavaca iz ovog kantona, koji su ranije aplicirali, odustao od učešća u realizaciji Programa i Uredbe.

OBAVIJESTI

(Sarajevo, 17.3.2016.) - Budući da je jučer pristigao dovoljan broj prijava, prijavljivanje za poslodavce i nezaposlene osobe iz SBK je ponovo ograničeno, tj. obustavljeno.


Sadržaj trenutno ne dopušta komentare!